ai

other019        
0 Likes   0 Comments  javascript

class GameAi{
  constructor(){
  	//initcall 
		//minimax (currentPos,3,Number.NEGATIVE_INFINITY,Number.POSITIVE_INFINITY,true);
	}
	gameAssesState(position){
		//algorytm oceniania stanug gry
		//wyższa ocena im bliżej do celu
		//prawdopodbne poziomy inteligencji 
		// 8**3 = 512 liści
		// 8**5 = 32768 liści
		// 8**7 = 2097152 liści
	}
	isGameOver(position){

	}
	minimax(position,depth,alpha,beta,maximizingPlayer){
		if (depth == 0 || isGameOver(position))
			return gameAssesState(position);
		if (maximizingPlayer){
			var maxEval = Number.NEGATIVE_INFINITY;
			var childs = getChilds(position);
			child.forEach(
				function(child){
					var eval = minimax(child,depth-1,alpha,beta,false);
					maxEval = Math.max(maxEval,eval);
					alpha = Math.max(alpha,eval);
					if (beta<=alpha){
						break;
					}
				}
			);
			return maxEval;
		}
		else{
			var minEval = 
		}

	}
}
created with codestagram